Försiktighetsåtgärder vid användning av tourniquets.

2023-03-03

Under operationen behöver kroppen blockera blodkärlen, eller på grund av allvarliga lokala blödningar orsakade av trauma etc. bör turniquet användas för att blockera blodcirkulationen och minska blodförlusten. Försiktighetsåtgärder för att använda tourniquet inkluderar huvudsakligen följande aspekter:

1. När du använder tourniquet bör du vara uppmärksam på styrkan i bindningen. Det ska inte vara för hårt eller för löst.

2. Var uppmärksam på tidpunkten för applicering av tourniquet. Tourniquettiden bör inte överstiga en halvtimme, och tourniqueten ska lossas i cirka 10 minuter varje halvtimme. Om tourniqueten är bunden under en lång tid utan frigöring kommer det att leda till ischemi, vilket kommer att leda till nekros i det bloddominerade området, vilket leder till allvarliga negativa konsekvenser.

3. När du använder tourniquet är det nödvändigt att markera tid och position för att förhindra utelämnanden och orsaka negativa konsekvenser. När du knyter turneringen, använd papper för att markera tidpunkten för applicering av turneringen, för att undvika negativa konsekvenser.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy